Reglement

 

logoklapstuk 

 

 

Reglement

 

Home Speelgoed Reglement


   1.    De contributie bedraagt € 6,- per gezin per jaar en moet vooruit worden betaald.

2.    Bij inschrijving als lid van de Speel-o-theek moet één van de inschrijvers zich legitimeren.


3.    De uitleenprijs per stuk speelgoed is € 0,15 per week. 

4.    Per kind mogen 2 stuks speelgoed worden geleend:
één stuk speelgoed (code B, C, D, E, F,
       V of
  Z) en één puzzel of gezelschapspel (code P, G). 

5.    De maximale uitleentermijn is drie weken en kan met maximaal één uitleenperiode
       worden verlengd. Verlengen kan niet
als het speelgoed door iemand anders is
       gereserveerd. Verlengen kan tijdens openingstijden mondeling of telefonisch.
Of buiten
       openingstijden via voice-mail en e-mail.


6.    Bij te laat terugbrengen van speelgoed wordt een boete berekend. Deze is €  0,30 per stuk
       speelgoed per week.


7.    Het speelgoed moet heel, schoon en compleet worden teruggebracht, in dezelfde
       verpakking als waarin het is geleend.


8.    Als speelgoed kapot gaat of zoek raakt, wordt een boete van € 2,50 per onderdeel
       berekend.
Als men het verloren onderdeel weer terugbrengt, wordt het betaalde bedrag
       teruggegeven.


9.    Ieder stuk speelgoed wordt bij terugbrengen gecontroleerd door de vrijwilligers van de
     
 Speel-o-theek.Bij het uitlenen is de lener zelf verantwoordelijk voor het goed tellen van
       alle onderdelen.


10.    Bij een bezoek aan de Speel-o-theek moet de lener de lidmaatschapskaart kunnen
         tonen.


11.    De uitleentijden zijn:
         woensdag    10.00 – 12.00 uur

         zaterdag
      10.00 – 12.00 uur


Men wordt vriendelijke doch dringend verzocht niet later dan 11.45 binnen te komen ivm hetcontroleren van teruggebracht speelgoed.

12.
     Het bestuur van de Speel-o-theek kan dit reglement te allen tijde wijzigen.